Việc làm xem nhiều

Công ty TNHH NamYang Delta tuyển nhiều vị trí thỏa thuận CD, DH đến khi tuyển đủ 1180
Công ty TNHH Bao Bì AP (Hà Nội) thỏa thuận trung cấp, cao đẳng, đại học hạn chót 20-02 1104

Bảng giá quảng cáo trên haiduong.work

 

STT Vị trí QC Thời gian
1 tuần 1 tháng 1 Quý 6 tháng 01 năm
TRANG CHỦ
1 Slide Home 1 1.000.000đ 3.000.000đ 7.200.000đ 13.000.000đ 22.000.000đ
2 Slide Home 2 900.000đ 2.800.000đ 6.500.000đ 11.000.000đ 20.000.000đ
3 Banner Home 1-2 800.000đ 2.500.000đ 6.000.000đ 11.000.000đ 19.000.000đ
4 Banner Footer 1.500.000đ 3.500.000 5.500.000đ 9.000.000đ
5 Banner Sidebar 2.000.000đ 5.000.000đ 8.000.000đ 13.000.000đ
6 Tin VIP  Nổi bật Gấp 1.200.000đ 3.000.000đ 5.000.000đ 9.000.000đ
7 Tin ghim 1.000.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ 7.000.000đ
8 Tuyển Lương cao 1.000.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ 7.000.000đ
9 Nhà tuyển dụng tiêu biểu 1.000.000đ 2.500.000đ 4.000.000đ 7.000.000đ
TRANG CHUYÊN MỤC
10 Banner Header Chuyên mục 700.000đ 1.800.000 3.200.000đ 5.600.000đ
11 Banner Sidebar Chuyên mục 600.000đ 1.500.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ
12 Banner Body 1 Chuyên mục 500.000đ 1.200.000đ 2.000.000đ 3.500.000đ
TRANG CHI TIẾT
13 Banner Sidebar Chi tiết tin 700.000đ 1.800.000đ 3.200.000đ 5.600.000đ
14 Banner chi tiết 1 600.000đ 1.500.000đ 2.500.000đ 4.500.000đ
15 Banner chi tiết 2 500.000đ 1.200.000đ 2.000.000đ 3.500.000đ

Lưu ý:

  • Bắt đầu từ gói Banner, Tin VIP  Nổi bật Gấp theo quý: Nhà tuyển dụng và Doanh nghiệp có thể được trích 1 phần chi phí ra để chạy Quảng cáo Facebook
  • Đăng ký từ 01 tháng Banner được Ghim bài trên Fanpage 3 ngày.
  • Tất cả bài đăng có phí đều được hỗ trợ đăng trên tất cả các nền tảng của Hai Phong Work: Website, Fanpage, Group Facebook, Zalo Group, TeleGram, Thông báo đẩy Smartphone, máy tính Push Notification OneSignal….và nhiều kênh khác. Xem tại đây: https://haiphong.work/cac-kenh-truyen-thong-cua-hai-phong-work/
  • Được cập nhật số lần và số lượng tin đăng vị trí tuyển dụng trong thời gian tham gia gói
  • Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Hóa đơn chỉ được xuất khi đăng ký theo tháng trở lên.