Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Công ty Nice Ceramic tuyển dụng 200 công nhân sản xuất tháng 8 Lương 9-12 triệu ( gồm LCB+phụ cấp, tăng ca+ ăn ở miễn phí)
6 tháng trước