Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
4 tháng trước
Các ngành cơ khí, tự động hoá hoặc các ngành có liên quan