Cellphones Hải Dương Mã số thuế: Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương Điện thoại: 0397.086.370
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Trung học Phổ thông, Đại học