Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú Mã số thuế: Địa chỉ: Vsip Cẩm Điền - Hải Dươn Điện thoại: 0988.500.941
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ