Công ty Cổ Phần Đồng Tâm Miền Bắc Mã số thuế: 0800287175 Địa chỉ: Km 43, Quốc lộ 5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0936.698.112