Công ty Sản xuất dây cáp điện ôtô Hàn Quốc Mã số thuế: Địa chỉ: Khu 11 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương Điện thoại: 02203.833359