Công ty TNHH Doosan Electro - Materials Việt Nam Mã số thuế: 0801323789 Địa chỉ: Nhà xưởng số 3 và số 4, lô NQ, kcn Đại An, km 51, quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, Tỉnh Hải Dương Điện thoại: 02203833656

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất bảng mạch in mềm FCPB (bao gồm sản phẩm PFC và IT)

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ