Công ty TNHH dược phẩm Tradiphar Mã số thuế: 0801096712 Địa chỉ: Khu dân cư Phục Thiện, Phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0867412623
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ