Công ty TNHH Hồng Dương Mã số thuế: 0800000922 Địa chỉ: Km 50+250, Bắc Quốc Lộ 5A, P. Việt Hoà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0220 2222666
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ