Công ty TNHH Hồng Thiên Phúc Mã số thuế: Địa chỉ: Lô 01- LK11- Bắc Đường THanh Niên - Phường Quang trung - Hải Dương Điện thoại: 0936.726.326
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
Tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế trở lên
2 năm trước
Tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế trở lên