Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam Mã số thuế: 0801299529 Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nhân Quyền, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, Hải Dương Điện thoại: Điện thoại: 02203952604 (Phòng HCNS)
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ