Mã số thuế: Địa chỉ: Lô XN 2, KCN Đại An, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Hai Duong, Vietnam Điện thoại: 0220 3555 127

Công ty TNHH KPF Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Đại An, Hải Dương. Công ty chuyên sản xuất buloong, ốc vít. Công ty được đầu tư 100% vốn của Hàn Quốc.