Mã số thuế: Địa chỉ: KCN Tân Trường-Cẩm Giàng-Hải Dương Điện thoại: 0375077885