Công ty TNHH LASDU Mã số thuế: 0801205104 Địa chỉ: Khu dân cư mật sơn, Phường Chí Minh, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: 0963.575.219
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ