Công ty TNHH MTV HN Corporation Mã số thuế: 0801299254 Địa chỉ: Số 7 phố Nguyễn Thái Học, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: 02203558179
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
1 năm trước
Tùy vị trí
1 năm trước
TN Trung cấp
1 năm trước
2 năm trước
CĐ trở lên
2 năm trước
CĐ trở lên