Công ty TNHH Nice Ceramic  Mã số thuế: 0801064710 Địa chỉ: Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương Điện thoại: 0326812826 ( Miss.Lan Anh)
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Công ty Nice Ceramic tuyển dụng 200 công nhân sản xuất tháng 8 Lương 9-12 triệu ( gồm LCB+phụ cấp, tăng ca+ ăn ở miễn phí)
1 năm trước
1 năm trước
Tùy vị trí
Công ty Nice Ceramic thông báo tuyển dụng Lái xe nâng và nhiều vị trí  Lương 9-12 triệu ( gồm LCB+phụ cấp, tăng ca+ ăn ở miễn phí)
1 năm trước
Tùy vị trí
1 năm trước
Tùy vị trí
Công ty Nice Ceramic thông báo tuyển dụng công nhân Lương 9-12 triệu ( gồm LCB+phụ cấp, tăng ca+ ăn ở miễn phí)
1 năm trước
Tùy vị trí