Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc tế Anh Đức Mã số thuế: 0801187293 Địa chỉ: Số 04, đường Thuần Mỹ, cụm CN Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: 0981909155