Công ty TNHH TM&DV Hiền Lê Mã số thuế: Địa chỉ: Thôn Trụ - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương Điện thoại: 0987.953.183
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ