Công ty TNHH Youngjin Vina Flex VN Mã số thuế: 0800923631 Địa chỉ: Dong Lac, Nam Sach, Hai Duong Điện thoại: Tel : +842203.751.866 - 0914.175.336