Trung tâm Anh ngữ và toán IQ Universe- Hải Dương Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: 0983188801

Trung tâm Anh Ngữ và toán IQ Universe – Hải Dương có trụ sở tại trung tâm huyện Ninh Giang, là đơn vị chủ yếu giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Trung tâm có các giáo viên người Việt và giáo viên ngoại quốc với năng lực chuyên môn cao đứng lớp. Chúng tôi cam kết mang đến cho học sinh các khóa học bổ ích và hiệu quả nhất. 

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ