Trung tâm GDNN và Sát Hạch Lái Xe Lập phương Thành Mã số thuế: Địa chỉ: 822, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, T. Hải Dương Điện thoại: 0967 90 7070 (Mrs. Ngân)