Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
8 tháng trước
Đại học tài chính kế toán, thuế
8 tháng trước
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện - Điện tử, tự động hóa hoặc các ngành liên quan