Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
7 tháng trước
Đại học trở lên
12 tháng trước
cao đẳng, đại học
12 tháng trước
THPT, Trung cấp điện, trung cấp thủy lợi trở lên
1 năm trước
THPT, Trung cấp điện, trung cấp thủy lợi trở lên