Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
Heineken Việt Nam tuyển dụng Sales Rep LCB 8,7 tr + KPI 7,2tr+ hỗ trợ 4,5tr (Làm đêm, xăng xe, ĐT) + Tiếp khách 6tr
2 năm trước
Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng trở lên