Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 tuần trước
THPT, Trung cấp điện, trung cấp thủy lợi trở lên
2 tuần trước
đại học các chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, điện tự động hóa.