Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 tuần trước
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện - Điện tử, tự động hóa hoặc các ngành liên quan
7 tháng trước
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện - Điện tử, tự động hóa hoặc các ngành liên quan
8 tháng trước
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Điện - Điện tử, tự động hóa hoặc các ngành liên quan
9 tháng trước
cao đẳng, đại học
9 tháng trước
cao đẳng, đại học