Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, Am hiểu luật doanh nghiệp, Lao Động,  BHXH, Công đoàn
2 năm trước
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, Am hiểu luật doanh nghiệp, Lao Động,  BHXH, công đoàn