Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
8 tháng trước
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, Am hiểu luật doanh nghiệp, Lao Động,  BHXH, Công đoàn
10 tháng trước
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, Am hiểu luật doanh nghiệp, Lao Động,  BHXH, công đoàn