Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, đánh máy
2 năm trước
Ngoại ngữ : Sử dụng Tiếng anh tốt 4 kỹ năng,