Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
7 tháng trước
đại học các chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, điện tự động hóa.