Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
THPT, Trung cấp điện, trung cấp thủy lợi trở lên
1 năm trước
THPT, Trung cấp điện, trung cấp thủy lợi trở lên