Mã số thuế: Địa chỉ: Địa chỉ: CCN Quỳnh Phúc, Phúc Thành A, Kim Thành, Hải Dương Điện thoại: 02203 723 677