Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Vinaincon Mã số thuế: 0800727161 Địa chỉ: Tháp Phan - Đồng Lạc - Nam Sách - Hải Dương Điện thoại: 02203.574.956 / 0373.895.729
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ