Công ty Cổ Phần Đầu Tư HQT Group Mã số thuế: Địa chỉ: lô 23.32 Trường Chinh - tp .Hải Dương. Điện thoại: 0977303282.
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ