Công ty cổ phần Kết cấu thép và thiết bị nâng việt nam (Vinalift) Mã số thuế: 0800341376 Địa chỉ: KCN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương Điện thoại: 0220.3545.002/ 0974.959.531
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ