Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương Mã số thuế: 0800364888 Địa chỉ: Số 1 Thống Nhất, P.Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương Điện thoại: 0220 3 849524 (máy lẻ 105)