Công ty cổ phần thức ăn Chăn nuôi Việt Trung HD Mã số thuế: Địa chỉ: Lô 6, cụm CN Tây Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương Điện thoại: 02203893116

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản