Công ty TNHH Creative Lights Việt Nam HD Mã số thuế: 0801241744 Địa chỉ: Thôn Xuân Mang, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0220 284 8888 (nhánh 101,102) - DĐ:  0985636617