đại an
Công ty TNHH Falcon Việt Nam (Đại An) Mã số thuế: Địa chỉ: Lô XN40 KCN Đại An, Phường Tứ Minh, TPHD Điện thoại: 02203555860.
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ