Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam Mã số thuế: 0800750227 Địa chỉ: Lô XN01, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương Điện thoại: 0373.483.246
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
TC, CĐ, ĐH chuyên ngành, Điện/ điện tử/ cơ khí
2 năm trước
TC, CĐ, ĐH chuyên ngành, Điện/ điện tử/ cơ khí
2 năm trước
TC, CĐ, ĐH chuyên ngành, Điện/ điện tử/ cơ khí
2 năm trước
TC, CĐ, ĐH chuyên ngành, Điện/ điện tử/ cơ khí