Công ty TNHH Nhựa Đông Hải Mã số thuế: 0800264587 Địa chỉ: Km 39 quốc lộ 5, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: 0974 767 914