công ty Sumidenso
Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam Mã số thuế: Địa chỉ: Lô XN 03, 04, 13, 14, 15, 16 khu Công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: 02203555813

Công Ty TNHH Sumidenso Việt Nam có mã số thuế 0800288411, do ông/bà Kiyokazu Kurihara làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 25/06/2004.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất thiết bị điện khác”, do Cục Thuế Tỉnh Hải Dương quản lý.