Công ty TNHH Toyota Hải Dương Mã số thuế: 0801070584 Địa chỉ: Km 46-47, Quốc lộ 5, Cụm công nghiệp Cẩm Thượng, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: 0989 746 501