Nhà máy cửa gỗ Austdor Hải Dương Mã số thuế: Địa chỉ: Phong Lâm, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương Điện thoại: 0362 200 157